21. YY Becerileri

21. YY Becerileri

21. YÜZYIL BECERİLERİ İLE DONANIMLI BİREYLER
İnsanlık tarihi boyunca değişik dönemlerde insanlar için en çok ihtiyaç duyulan beceriler farklılık göstermiştir. Yüzyıllardır değişik dönemlerde etkili olan beceriler ve değişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar için gerekli beceriler derlenerek dünya literatürüne 21.yy becerileri olarak geçmiştir. Kurumumuz 21. yy becerilerinin birer ihtiyaç olduğunun bilinci ile hareket ederken bu becerilerin kazandırılması için ortamlar hazırlar imkanlar sunar ve programlar gerçekleştirir. Bu beceriler özetle;

1- ÖĞRENME VE YENİLENME BECERİLERİ
Üretkenlik ve Yenilenme
Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
İletişim ve İşbirliği

2- BİLGİ, MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİ
Bilgi okuryazarlığı
Medya Okuryazarlığı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) okuryazarlağı

3- YAŞAM VE MESLEK BECERİLERİ
Esneklik ve uyum
Girişimcilik ve Öz yönetim
Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler