Rehberlik Yaklaşımımız

Rehberlik Yaklaşımımız

Okulumuzda, erinlik çağına adım atan öğrencilerimizin değişen gelişim ihtiyaçlarına yönelik program ve etkinlikler oluşturulmaktadır. Evlatlarımıza temel yaşam becerilerini öğreterek duygusal dayanıklılığını artırmayı hedeflemekteyiz. Her öğrenciye ulaşmayı esas alan planlı ve profesyonel düzeyde bir rehberlik sunmaktayız. Öğrencilerimizi, kendilerini tanıma, kendilerinin yetkin ve sınırlı yönlerini bilme ve çevrelerindeki fırsatları keşfetme anlamında desteklemek öncelikli amaçlarımızdandır. Rehberlik servisi olarak, kişisel, eğitsel ve mesleki gelişimlerine destek olmak amaçlı bireysel görüşmeler ve sınıf içi etkinlikler yapılmaktayız. Bireysel farklılıklar dikkate alınarak her öğrenciyi kendi gelişim dönemi içerisinde değerlendirmeyi önemsemekteyiz. Ayrıca veli, öğrenci, okul iş birliğiyle birlikte rehberlik hizmetlerinden tümüyle faydalanarak evlatlarımızı ileriye taşımayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin fırsatları keşfetmesi anlamında okul içi (kariyer günleri) ve okul dışı (gezi) etkinlikler düzenlemekteyiz. Kendi kararlarını verebilen, problemleriyle başa çıkma stratejileri geliştirebilen, kişilerarası ilişkilerde uyumlu, ruhsal açıdan dengeli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. PDR hizmetlerinin etkililiğini artırmaya yarayan her türlü yenilik ve gelişmeyi yakından takip etmekteyiz.