Değerlerimiz

Değerlerimiz

 • Birlikte yönetim
 • Etkin liderlik
 • İş birliği
 • Toplum mühendisliği
 • İnsani yaklaşım ve Etik
 • Girişimcilik
 • Tasarım odaklı düşünme
 • Sorumluluk alabilme ve inisiyatif kullanabilme
 • Dijital okuryazarlık
 • İnovasyon
 • Fayda prensibi Dakiklik Çalışkanlık
 • Düzen,
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Üretkenlik,
 • Araştırmacılık,
 • Sürekli değişim sürekli gelişime
 • Etkili Geri bildirim,
 • Kişisel öğrenme farklılıklarını önemseme
 • Zenginleştirilmiş ve çeşitlendirilmiş öğretim
 • Öz yönetim
 • Değer odaklı yaklaşım
 • İnsan sevgisi
 • Saygı ve hoşgörü
 • Toplumsal sorumluluk alma