Steam Çalışması

Steam Çalışması

DİSİPLİNLER ARASI TAM İŞBİRLİĞİ: STEAM STEAM: S:Science (Fen), Technology (teknoloji), E: Engineering (Mühendislik), M: Mathematics (Matematik) A: Arts (Sanat) disiplinlerinin tam veya bir kısmının ortak kullanılarak yapılan çalışmaları kapsar. STEAM Eğitimi ile birlikte öğrenciler bir çok bilgi ve beceriyi eş zamanlı edinmekte, malzeme biliminden, sorun çözme becerisine, takım çalışması, iletişim, teknoloji kullanımı, bilimsel veri
toplama ve analiz etme gibi pek çok beceri eş zamanlı işe koşulmaktadır.
Eğitim anlayışımızda tüm disiplinlerin birbirlerini destekleyen organizasyon ile öğrenciye sunulması önemli yer tutar. Öğrencinin Matematik becerilerinin geliştirilmesi sırasında, fizik, teknoloji, sanat hatta dil becerileri ile de desteklenmesi çalışmaları günümüz dünyasında en ileri eğitim ortak disiplini olarak kabul edilmektedir. Bir proje çalışmasında fen, matematik, teknoloji, sanat ve diğer bilimlerin birlikte kullanılması o projenin daha anlamlı, estetik, verimli ve işe yarar olmasını sağlamaktadır. Disiplinler arası işbirliğinin en üst seviyesi olan STEAM yaklaşımı kurumumuzun proje çalışmalarının sistemini oluşturmaktadır.