Eğitimde Kazanım, Uygulamada Beceri, Dilde Edinim

Eğitimde Kazanım, Uygulamada Beceri, Dilde Edinim

EĞİTİMDE KAZANIM, UYGULAMADA BECERİ, DİLDE EDİNİM…
21. yüzyıl insanının en büyük ihtiyacı değişime uyum sağlama becerisi olarak kabul edilmektedir. Öğrencimizin muhakeme, düşünme, algoritma becerilerini geliştirerek üst seviyede iletişim ve kendini ifade becerileri ile birleştirerek onları aranan, bulunduğu ekosisteme değer katan bir birey olarak yetiştirecek tedbirleri alıyoruz. Geleceği şekillendirecek bireylerin öğrenen, esnek, teknoloji okuryazarı olması ve mutlaka güçlü bir iletişim becerisine sahip olması gerekmektedir. Öğrenmeyi sadece okul sınırları içinde düşünmeyen eğitim anlayışımız ile öğrenmeyi öğrenen bireylere doğru bilgiyi süzme ve onu etkin kullanma becerilerinin verilmesini en önemli aşama olarak görüyoruz. Öğrenci bu kazanımları edinmeleri için okul ekosisteminin de buna göre uyarlanması gerekmektedir. Yönetimi, çalışanı, veli ve diğer eğitimi etkileyen alanların bu amaç doğrultusunda organize edilmesi gerekmektedir. Bizler tüm eğitim çevresini misyonumuzu destekleyici olarak düzenledik. Gerekli eğitimleri almış personel, öğretmen ve yönetim ile öğrencimizi geleceğe hazırlamak için tüm tedbirler alınmıştır.