Dönemsel Yaklaşımlarımız

HAZIRLIK

HAZIRLIK SINIF EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ EKSİKLERİ TAMAMLA İKİ DİLİ EDİN
Hazırlık sınıfında eğitimin ana gayesi İngilizceyi tam olarak öğrenmektir. Bu amaçla 1000 saate kadar verilen özel programlı ingilizce edinim eğitimi ile öğrencilerimiz hazırlık sınıfını ingilizce de dört dil becerisini kazanmış olarak tamamlarlar. Konuşma, Speaking, Listening, Writing, Reading becerilerini edinirken Grameri indirekt olarak edinmiş olurlar. Dili kullanımda çok gerekli olan ve çoğu eğitim kurumunun ihmal ettiği dil kullanma özgüveni, konuşma pratikleri, ders dışı ingilizce etkinlikleri, konferanslar, drama günleri, story telling etkinlikleri ile geliştirilir. Hazırlık sınıfında verilen ikinci yabancı dilde öğrenci iletişim için kendine yeterli seviyeye gelmesi hedeflenir. Hazırlık sınıflarında aynı zamanda öğrencinin ilköğretimdeki konu eksikleri giderilecek bir program uygulanır. Bunun için sene başında öğrencinin hazır olup olmadığı  tespit edilir. Bu tespit ile öğrencinin 9. sınıfta ihtiyacı olacak seviyeye gelmesi için gün içi, gün sonu ve hafta sonu çalışmaları düzenlenir. Hazırlık sınıfında ayrıca beceri edinim çalışmaları, sosyal, kültürel, sportif etkinlikler, yarışmalar, geziler ile öğrenci hem dil edinimini pekiştirirken hem beceri kazanır hem de genel kültürünü geliştirme imkanı bulur. Hazırlık sınıfında verilen robotik kodlama eğitimi ile de teknolojiye, kodlamaya ve bilimsel çalışmalara da bir başlangıç yapılmış olur.

9. ve 10. SINIFLAR

9. VE 10. SINIFLARDA EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ TEMELİNİ AT, ARAŞTIR, GELİŞTİR, İRADENİ GÜÇLENDİR
Bu dönem öğrencinin takviyeler ile güçlendirilmiş akademik programı takip ederken geçmişten gelen kazanım eksiklerinin tamamen giderildiği bir program uygulanır. Bu süreçte bilimsel çalışmalar, proje çalışmaları da oldukça ilerlemesi hedeflenir.

11. ve 12. SINIFLAR

11. VE 12. SINIFLARDA EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ FARKINI ORTAYA KOY, HEDEFİNE ODAKLAN, HAYATA HAZIRLAN
Bu dönemde öğrenciler üst seviyede akademik çalışmaların içerisindedir. Bu süreçte ileri derecede bilimsel çalışma, laboratuvar çalışmaları ve proje çalışmaları yürütürken bir yandan özel sınav hazırlık programını takip eder. Öğrencilerimiz yüksek öğrenime bir kurs merkezi, özel derse ihtiyacı olmayacak şekilde yoğun bir hazırlık programı ile hazırlanır. Başarı takip sistemimiz içinde yapay zeka ve eğitim koçlarımız öğrencilerimizin sınava tam
hazırlanmasında onların yanında bir rehber, yol gösterici ve destekleyicidir