Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

 • Akademik alanda tüm öğrencilerini yüzde 10’luk dilimin içine sokmak
 • En az üç yabancı dili iyi derecede kullanabilecek seviyede öğrenci yetiştirmek
 • Milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak, kadim Anadolu kültürünü çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşımak.
 • Her öğrencimizin milli ve manevi değerleri bilen, özümseyen, bu değerleri evrensel değerler ile yorumlayarak geliştirerek ülkemizi en iyi temsil eden bireyler olarak yetiştirmek dünyada örnekleri bulunan devlet ve ilim adamı yetiştiren kurumların bir benzeri ve kültürümüzde enderuna öğrenci hazırlayan ön öğretim kurumları modeli ile sistemli bir kurum olmak
 • Çevrenin, ilin ve tüm bölgenin bir ilim, kültür ve eğitim merkezi olmak
 • Öğrencilerini 21. yy becerileri kazandırarak onları 21. yy toplumlarına lider olacak donanım ile hayata hazırlamak.
 • Her öğrencinin en az bir spor ve bir sanat dalında ileri düzeye getirmede gerekli imkanları sunmak
 • Beceri atölyeleri ile öğrencilerin el becerilerini, düşünme, üretme kabiliyetlerini geliştirerek hem bir ürün ortaya koyarak kendilerine güvenlerini artırmak hem de vakitlerini verimli değerlendirmelerini sağlamak.
 • Hazır bulunmuşluktan, süreç değerlendirmeye bilimsel bir başarı ve gelişim takip programı uygulayarak hedeflenen yüksek öğretim programları için hazır hale getirmek.
 • Öğrencinin eksik yönlerinden çok yeteneklerine uygun başarılı olduğu alanlarda çok daha ileri seviyeye gelmeleri için zenginleştirilmiş içerik ve imkanlar sunmak.
 • Edindiği bilgi ile öğrencilerin ailelerine ve çevrelerine öğrencilik dönemlerinde de katkıda bulunmalarını sağlamak.
 • Sosyal sorumluluk projeleri ile öğrenci ve ailelerin çevrelerine duyarlı olmalarını sağlamak, toplumda farkındalık oluşmasına katkıda bulunmak.