Tasarım Odaklı Düşünme

Tasarım Odaklı Düşünme

TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME (Design Thinking)
Üretkenlik geleceğin insanı için önemli bir ihtiyaçtır. Yeniden üretmek, inovasyon ve yeni bir ürün ortaya koymak için öncelikle ihtiyaç analizleri, süreç planlamaları, verimlilik hesaplamaları, çevre duyarlılığı, fayda ekseni bağlamında ilerlemek gerekmektedir. Tasarım odaklı düşünme, görünür olmayan düşüncelerin farklı bakış açılarının yardımıyla ortaya çıkarılmasını ve böylece alternatif stratejiler ve çözümler sunulmasını sağlar. Ürün odaklı yaklaşımın aksine, insan ve empati odaklı bir çözüm süreci benimsenir. Empati kurma (ihtiyaç belirleme) den tanımlama, fikir üretme, prototip üretme, uygulama ve yeniden değerlendirme/geliştirme basamakları olan Tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştiren öğrenci sınırsız hayal gücünü bir düzen içinde hayata geçirme fırsatı bulmaktadır.