Sağlık

Sağlık

Öğrencilerimize önleyici sağlık tedbirlerini almanın yanında küçük müdahaleler için donanımlı Revir bulunmaktadır. Beklenmeyen durumlarda ilk müdahale sertifikalı personelimiz tarafından yapılmakta ve veli bilgilendirilmek kaydı ile en yakın sağlık kuruluşuna sevki gerçekleştirilmektedir