Proje Çalışmaları

Proje Çalışmaları

PROJEMLE VARIM: Proje bazlı eğitim yöntemi ile her öğrencimiz yaparak ve yaşayarak öğrenme süreci içinde kendini gerçekleştirme imkanı bulur. Üretme, yapma, iş başarma becerisi öğrencinin her yönü ile kendine güvenini artırarak çok yönlü başarısını artırmaktadır. Kurum olarak öğrencilerimiz için yerli ve yabancı bilişim, teknolojik kuruluşlar ile ortak projeler üretilmesi ortamı hazırlanır. Yurt içi ve Yurt dışında proje yarışmalarına özgün ve üniversite destekli çalışmalar ile hazırlanılır.