Robotik Kodlama

Robotik Kodlama

Hazırlık sınıflarımızdan itibaren öğrencinin algoritma becerisi, muhakeme kapasitesinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Makineye iş yaptırma sürecinden önce bir iş planı yapabilme, iş akış sürecini programlayabilme becerileri, bir iş sürecinin nasıl planlanıp nasıl yürütüleceği çalışmalarının içinde bulunmasını önemsiyoruz. Ardından scratch ve arduino uygulamaları ile kodlama eğitimi ve makinelere iş yaptırma ve hatta yapay zeka çalışmaları ile makinenin tercih yaparak kendi işini en verimli şekilde yapmasının kendisine öğretilmesi süreçlerini önemli buluyoruz.