Dil Eğitim Anlayışımız

Dil Eğitim Anlayışımız

İnsanın dili algılama ve kavrama, diğer bir deyişle dil olgusunun farkına varma ve onu anlama süreci. Bu süreç içerisinde ve sonucunda insan; sözcük üretme ve kullanmaya, iletişim kurma amacıyla bilinçli biçimde cümleler kurmaya başlar.